El Diplomatari de Sant Ramon de Penyafort

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 5
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
249
Pàg final: 
304
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_5_249.pdf