Diplomatari de Sant Ramon de Penyafort (nous documents)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 8
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
101
Pàg final: 
115
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_8_115.pdf