La doctrina del pecat original en Sant Pacià

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 4
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
203
Pàg final: 
210
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_4_203.pdf