La doctrine pénitentielle de Saint Raymond de Penyafort

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 4
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
121
Pàg final: 
182
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_4_121.pdf