Un document de 1599 referent a la secularització de la canònica regular de Santa Maria de Solsona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
605
Pàg final: 
613
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_1_605.pdf