El dogma de la divinitat de Jesucrist

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
301
Pàg final: 
330
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_2_301.pdf