La edición de la "Via Spiritus" de 1549

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 35
Pàg inicial: 
283
Pàg final: 
285
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_35_283.pdf