Elements de religiositat en les ordinacions municipals (segles XIV-XVIII)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
511
Pàg final: 
524
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_2_511.pdf