Enteixinats de Xàtiva al Palau Major de Barcelona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 71. Miscel·lània Àngel Fabregas
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
43
Pàg final: 
52
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_71_43.pdf