Escriptors jesuïtes catalans a les Filipines. Esbós d'una bibliografia (1581-1902)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 66
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
11
Pàg final: 
30
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_66_11.pdf