Els escrits de Sant Josep Oriol

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 72
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
163
Pàg final: 
277
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_72_163.pdf