La escuela luliana de Barcelona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 23
Pàg inicial: 
31
Pàg final: 
66
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_23_31.pdf