Esteban de Arteaga

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 13.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
203
Pàg final: 
222
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_13_1_203.pdf