Les fragments de sarcophages chrétiens de Die

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 4
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
251
Pàg final: 
259
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_4_251.pdf