Franciscans catalans a Amèrica. Segles XVI-XX

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 66
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
147
Pàg final: 
161
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_66_147.pdf