Fundacions de beneficis eclesiàstics en l'església parroquial de Sant Miquel de Cardona entre els anys 1310-1411

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
357
Pàg final: 
368
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_1_357.pdf