Els guiatges per als pelegrins a Montserrat als segles XIII-XV

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 28. Collectanea E. Serra Buixó
Pàg inicial: 
467
Pàg final: 
471
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_28_467.pdf