II. Bibliografia

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 47.2
Pàg inicial: 
289
Pàg final: 
316
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_47_2_289.pdf