III. Documents

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 47.2
Pàg inicial: 
317
Pàg final: 
348
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_47_2_317.pdf