Introducció. La biblioteca Balmes i les seves publicacions

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
5
Pàg final: 
17
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_1_5.pdf