La investigació de la història religiosa de Catalunya als arxius

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
9
Pàg final: 
28
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_1_9.pdf