IV. Textos

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 47.2
Pàg inicial: 
349
Pàg final: 
368
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_47_2_349.pdf