Josep Dalmau, promotor dels convents de carmelites descalços de Barcelona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
589
Pàg final: 
598
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_1_589.pdf