L'arxiu del monestir de Sant Joan de les Abadesses: Regestos dels documents dels anys 1115-1200

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 74
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
5
Pàg final: 
72
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_74_5.pdf