L'església i les esglésies en els inicis del domini comtal a la marca de Barcelona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
243
Pàg final: 
257
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_1_243.pdf