El "Liber de imaginibus sanctorum", bajo el nombre de Agobardo de Lyon, obra de Claudio de Turín

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 26
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
151
Pàg final: 
194
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_26_151.pdf