El Libro de las heredades del Cabildo Metropolitano de Sevilla

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 71. Miscel·lània Àngel Fabregas
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
721
Pàg final: 
746
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_71_721.pdf