L'inventari dels béns de mossèn Pere Bosch, canonge d'Urgell (1449)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 71. Miscel·lània Àngel Fabregas
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
479
Pàg final: 
498
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_71_479.pdf