La litúrgia en els primers concilis de Catalunya

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
161
Pàg final: 
166
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_2_161.pdf