Llibre apel·lat "Speculum Prioris" de la Confraria de Sant Salvador de la Seu de Lleyda

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
353
Pàg final: 
380
Idioma: 
Paraules clau: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_1_353.pdf