El llibre català a la casa mallorquina (1350-1550)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 48
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
193
Pàg final: 
240
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_48_193.pdf