Llibres de pietat

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 28. Collectanea E. Serra Buixó
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
395
Pàg final: 
400
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_28_395.pdf