La mediació de Crist i les religions del món

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 44.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
345
Pàg final: 
367
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_44_2_345.pdf