El Mirayl del pecador atribuït a sant Agustí

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 28. Collectanea E. Serra Buixó
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
115
Pàg final: 
126
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_28_115.pdf