Sobre un misal manuscrito procedente de Santes Creus

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 38.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
211
Pàg final: 
216
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_38_2_211.pdf