La missió del predicador segons Sant Bernardí de Sena

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 80
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
77
Pàg final: 
90
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_80_77.pdf