El necrologio del monasterio de Banyoles

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 34.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
231
Pàg final: 
246
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_34_2_231.pdf