La nostra commemoració de Nicea

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
9
Pàg final: 
26
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_2_9.pdf