Notes criticobibliogràfiques

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 83
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
907
Pàg final: 
909
Idioma: 
Paraules clau: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_83_907.pdf