Notes criticobibliogràfiques. Els Testaments dels Dotze Patriarques (Literatura intertestamentària, 7).

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 89
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
785
Pàg final: 
796
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_89_785.pdf