Nova pretensió d'un bisbat per a Manresa al segle XVIII. L'oposició de Vic i Girona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
285
Pàg final: 
293
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_1_285.pdf