Una obra de Bartomeu Coscolla, argenter

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 12
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
425
Pàg final: 
439
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_12_425.pdf