Onze lletres de mossèn Josep Gudiol i Cunill adreçades al folklorista Rossend Serra i Pagès

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 71. Miscel·lània Àngel Fabregas
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
877
Pàg final: 
888
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_71_877.pdf