Els orígens de l'ordre trinitari a Catalunya; El monestir d'Aviganya (Seròs)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
615
Pàg final: 
624
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_1_615.pdf