Panorama actual de la investigació històrica de la litúrgia a Catalunya

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 41.2
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
245
Pàg final: 
278
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_41_2_245.pdf