El patrocini de sant Francesc de Pàola sobre la ciutat de Barcelona

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 80
Pàg inicial: 
91
Pàg final: 
120
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_80_91.pdf