Un precedent medieval de la desamortització

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.1
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
233
Pàg final: 
241
Idioma: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_1_233.pdf