La predicació dels caputxins catalans del segle divuit

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 69
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
87
Pàg final: 
118
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_69_87.pdf