Predicació i predicadors caputxins a la Catalunya del Barroc

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 91
Nom de l'Autor: 
Pàg inicial: 
39
Pàg final: 
89
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_91_39.pdf