Primera aproximació a la història de l'església a la comarca del Montsià: El cas de Masdeverge i Santa Bàrbara (1833-1840)

Número de revista: 
Analecta Sacra Tarraconensia 67.1
Pàg inicial: 
295
Pàg final: 
324
Idioma: 
Cronologia: 
Nom de l'arxiu pdf: 
AST_67_1_295.pdf